Tietosuojaseloste

Yhdistys on sitoutunut suojaamaan nykyisten ja potentiaalisten jäsentensä, toimintaan osallistuvien henkilöiden sekä verkkopalveluidensa käyttäjien yksityisyyttä kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

1. Yhteystiedot

Joensuun seudun joogayhdistys ry
Yhteyshenkilö: yhdistyksen sihteeri

2. Käsiteltävät tiedot

Yhdistyksen jäseniltä kerättäviä tietoja ovat:
Etu- ja sukunimi
Osoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero

Yhdistyksen tilaisuuksiin osallistuvilta henkilöitä kerätään tyypillisesti seuraavia tietoja:
etu- ja sukunimi

Yhteystiedot ovat vapaaehtoisesti ilmoitettavia ja ne saa pyydettäessä poistettua jäsenrekisteristä.

Edellä mainitut tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Ilman em. tietoja emme voi ylläpitää jäsenyyttä tai toteuttaa tilaisuuksia, joihin osallistuvat jäsenet saavat osallistua jäsenhintaan.

3. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Käsittelemme tietoja seuraavia tarkoituksia varten:
Jäsensuhteen hoitaminen kuten yhteyshenkilötietojen ylläpitäminen, tiedottaminen yhdistyksen toiminnasta ja jäsenmaksut. Käsittelemme tällöin jäsenyyteen perustuvan asiallisen yhteyden
(oikeutetun edun) perusteella. Jäsenrekisteriä käsittelee ja ylläpitää yhdistyksen toimihenkilö.

4. Tietojen säilytysaika

Mikäli henkilö ei ole maksanut jäsenmaksuansa kolmeen vuoteen, poistamme yhteystiedot jäsenrekisteristä. Mikäli henkilö irtisanoo jäsenyytensä, hänen yhteystietonsa poistetaan jäsenrekisteristä ensi tilassa.

5. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Jäsenrekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn alla kuvatuin tavoin:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä myös oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisellle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.tietosuoja.fi